Overzicht oefeningen

Hier vindt u de oefeningen die horen bij het boek ‘Oefeningenboek voor groepen’. Bij een aantal oefeningen zijn ook aanvullende bestanden beschikbaar. Zowel de oefeningen als de aanvullende bestanden kunt u bekijken of downloaden door op betreffende link te klikken.

1 Kennismaken in drietallen
Doelstelling: Groepscohesie, Kennismaken, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 15 minuten

2 Kennismaken op een cocktailparty
Doelstelling: Groepscohesie, Kennismaken, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 à 30 minuten

3 Kennismaken door middel van tekeningen
Doelstelling: Groepscohesie, Introspectie, Kennismaken, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten

4 Groepsgesprek over verwachtingen
Doelstelling: Groepscohesie, Kennismaken, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

5 Voor een ander denken. Een hernieuwde kennismaking
Doelstelling: Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Kennismaken, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12, in verband met de tijd | Tijdsduur: 2 minuten per vraag

6 Unieke belevenis
Doelstelling: Groepscohesie, Kennismaken, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

7 Sleutels: wat betekenen ze voor mij?
Doelstelling: Groepscohesie, Introspectie, Kennismaken, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

8 Naamspelletjes voor een beginnende groep
Doelstelling: Groepscohesie, Kennismaken, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 5 à 15 minuten per spel

9 Observeren
Doelstelling: Communiceren, Concentratie, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten

10 Gedragsbeschrijving
Doelstelling: Communiceren, Concentratie, Non-verbale signalen, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 15 à 30 minuten

11 Waarnemingsexperiment
Doelstelling: Communiceren, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten
Foto 1 waarnemingsexperiment  (jpg)
Foto 2 waarnemingsexperiment (jpg)
Foto 3 waarnemingsexperiment (jpg)
Foto 4 waarnemingsexperiment (jpg)
Foto 5 waarnemingsexperiment (jpg)

12 De psychiater
Doelstelling: Communiceren, Concentratie, Groepscohesie, Starten, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten per ronde

13 Caesar en Cleopatra
Doelstelling: Communiceren, Groepscohesie, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten
Situatieomschrijving 1 (doc)
Situatieomschrijving 2 (doc)
Situatieomschrijving 3 (doc)

14 Subjectieve verwachtingen
Doelstelling: Communiceren, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 30 minuten
Voorbeelden van verhalen – om uit de delen – (doc)

15 Eerste reactie
Doelstelling: Communiceren, Feedback, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: minimaal 8, tot 12 | Tijdsduur: 30 minuten

16 Verboden te luisteren
Doelstelling: Communiceren, Luisteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten

17 Luisteren en samenvatten in een discussie
Doelstelling: Communiceren, Luisteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 30 minuten

18 Het gerucht
Doelstelling: Communiceren, Luisteren, Starten, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 30 minuten
Voorbeelden van geruchten (doc)
Observatieoverzicht (doc)

19 Inleven en verwoorden
Doelstelling: Communiceren, Inlevingsvermogen, Luisteren, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: maximaal 10 | Tijdsduur: 3 minuten per persoon
Rolomschrijvingen (doc)

20 Gevoelsreflecties geven
Doelstelling: Communiceren, Inlevingsvermogen, Luisteren, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: minimaal 12, tot 15 | Tijdsduur: 10 minuten per ronde

21 Gedachtespoor
Doelstelling: Communiceren, Inlevingsvermogen, Luisteren, Non-verbale signalen, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 15 minuten per ronde

22 Tekeningen beschrijven
Doelstelling: Communiceren, Leiden/volgen, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 30 minuten
Eend 1 (jpg)
Eend 2 (jpg)
Ramen (jpg)
Open raam (jpg)
Huis (jpg)
Villa (jpg)

23 Spelen met brabbeltaal
Doelstelling: Communiceren, Non-verbale signalen, Spontaniteit, Starten, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 15 minuten

24 Tweezijdige versus eenzijdige communicatie
Doelstelling: Communiceren, Leiden/volgen, Luisteren, Samenwerken, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: maximaal 12, in verband met de tijd | Tijdsduur: 30 minuten
Vierkant (jpg)
Driehoek (jpg)

25 De leugendetector
Doelstelling: Communiceren, Luisteren, Non-verbale signalen, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 30 minuten
Observatiepunten (doc)

26 Spelimprovisaties in tweetallen met een tekst als uitgangspunt
Doelstelling: Communiceren, Non-verbale signalen, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 5 à 60 minuten Afhankelijk van aantal opdrachten
Materiaal om uit te delen (doc)

27 Jan-Jaap of Jaap-Jan
Doelstelling: Communiceren, Concentratie, Samenwerken
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten

28 Zwart-wit: werken met tegenstellingen
Doelstelling: Communiceren
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 20 minuten

29 Hier sta ik
Doelstelling: Communiceren, Spontaniteit, Spreken in het openbaar, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12, in verband met de tijd | Tijdsduur: 30 à 45 minuten

30 Roept u maar
Doelstelling: Communiceren, Spontaniteit, Spreken in het openbaar, Starten
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

31 Een verhaal verzinnen aan de hand van voorwerpen
Doelstelling: Communiceren, Fantasie en creativiteit, Spontaniteit, Spreken in het openbaar, Starten
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 25 minuten

32 Voordracht op basis van drie woorden
Doelstelling: Communiceren, Fantasie en creativiteit, Spontaniteit, Spreken in het openbaar, Starten
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten

33 Voordracht met een korte vaste tekst
Doelstelling: Communiceren, Fantasie en creativiteit, Spontaniteit, Spreken in het openbaar, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten
Materiaal om uit te delen (doc)

34 Geïmproviseerde voordrachten
Doelstelling: Communiceren, Fantasie en creativiteit, Spontaniteit, Spreken in het openbaar, Zelfexpressie
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 45 minuten – 6 à 7 personen kunnen binnen 45 minuten hun praatje houden
Materiaal om uit de te delen (doc)

35 De roze olifant
Doelstelling: Communiceren, Introspectie, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 1 minuten

36 Elkaar beeldhouwen
Doelstelling: Communiceren, Feedback, Groepscohesie, Leiden/volgen, Non-verbale signalen, Starten, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 5 à 10 minuten per ronde

37 Non-verbale oefening: loopjes nadoen
Doelstelling: Communiceren, Feedback, Non-verbale signalen, Starten, Vitaliseren, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 15 minuten

38 Feedback via symbolen
Doelstelling: Communiceren, Fantasie en creativiteit, Feedback, Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Starten
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 20 à 30 minuten

39 Feedback via associaties
Doelstelling: Communiceren, Fantasie en creativiteit, Feedback, Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 à 15 minuten per ronde

40 Levend kwartet
Doelstelling: Communiceren, Feedback, Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Kennismaken, Samenwerken, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 30 minuten

41 De overgang van huis naar groep
Doelstelling: Afsluiten, Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 15 minuten

42 Themagroepsgesprek
Doelstelling: Communiceren, Contact, Groepscohesie, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

43 Brainstormen
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Samenwerken, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 30 minuten
Spelregels van brainstormen (doc)

44 Cirkel-warming-up
Doelstelling: Contact, Groepscohesie, Introspectie, Spontaniteit, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten
Vragen (doc)

45 ‘Groepsademhaling’ als uitgangspunt voor beweging
Doelstelling: Concentratie, Groepscohesie, Lichaamsbeleving, Starten
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 20 minuten

46 Klankimprovisatieopdrachten
Doelstelling: Concentratie, Groepscohesie, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten

47 Voorwerp kiezen
Doelstelling: Contact, Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Introspectie, Spontaniteit, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

48 Mijn geheim
Doelstelling: Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Introspectie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 25 minuten

49 Non-verbale communicatieoefening: ga je gang
Doelstelling: Samenwerken, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 5 à 10 minuten

50 De groepsmachine
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Samenwerken, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten

51 De springreeks
Doelstelling: Concentratie, Samenwerken, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: minimaal 8 | Tijdsduur: 10 minuten

52 Lopen of stilstaan
Doelstelling: Concentratie, Samenwerken, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten

53 De ruimte gelijkelijk verdelen
Doelstelling: Concentratie, Samenwerken, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten

54 Vorm met meerderen een dier
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Samenwerken, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten

55 Het enveloppenspel
Doelstelling: Concentratie, Groepsdynamiek, Samenwerken, Starten
Groepsgrootte: een veelvoud van 6 personen | Tijdsduur: 45 minuten
Materiaal om uit te delen (doc)
Mondelinge instructie (doc)

56 Kettingverhaal
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Samenwerken, Spontaniteit, Starten
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 15 minuten

57 Sprekers en zwijgers
Doelstelling: Communiceren, Groepsdynamiek, Samenwerken
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

58 Communicatiebalspel
Doelstelling: Communiceren, Feedback, Groepsdynamiek, Samenwerken, Starten
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

59 De vijf geboden
Doelstelling: Groepscohesie, Groepsdynamiek, Samenwerken, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 15 à 25 minuten

60 Groepssociogram op papier
Doelstelling: Groepscohesie, Groepsdynamiek, Introspectie, Samenwerken
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten

61 Actiesociogram van de groep
Doelstelling: Contact, Groepscohesie, Groepsdynamiek, Introspectie, Samenwerken, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 25 minuten

62 Sociogramvariaties
Doelstelling: Groepscohesie, Groepsdynamiek, Introspectie, Samenwerken, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 15 minuten per opdracht

63 Breng de groep in beeld
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Groepsdynamiek, Samenwerken, Spontaniteit, Starten
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

64 Tekenen: de groep en de groepsrollen
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Groepsdynamiek, Samenwerken
Groepsgrootte: maximaal 12, in verband met de tijd | Tijdsduur: 30 minuten

65 Assertief optreden in conflictsituaties
Doelstelling: Communiceren, Fantasie en creativiteit, Spontaniteit
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 30 minuten
Voorbeelden (doc)

66 Ontspanningsinductie
Doelstelling: Afsluiten, Lichaamsbeleving, Ontspannen, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 5 à 10 minuten
Mondelingen gesproken instructie (doc)
Instructie – geluid – (mp3)

67 Ontspanningsoefening: ontspannen na aanspannen
Doelstelling: Lichaamsbeleving, Ontspannen
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 à 15 minuten
Mondelinge instructie (doc)
Instructie – geluid – (mp3)

68 Ademhalingsoefening in tweetallen
Doelstelling: Concentratie, Contact, Inlevingsvermogen, Lichaamsbeleving, Ontspannen, Vertrouwen
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 à 15 minuten per ronde

69 De aardingsoefening: basispositie van het staan
Doelstelling: Lichaamsbeleving, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten
Mondelinge instructie (doc)
Instructie – geluid – (mp3)

70 Jezelf masseren van top tot teen
Doelstelling: Afsluiten, Lichaamsbeleving, Ontspannen, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 25 minuten minimaal
Mondelinge instructie (doc)
Instructie – geluid – (mp3)

71 Losmaken van de gewrichten van top tot teen
Doelstelling: Lichaamsbeleving, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten
Mondelinge instructie (doc)
Instructie – geluid – (mp3)

72 Opwarmen van het gehele lichaam
Doelstelling: Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 0 minuten flexibel, afhankelijk van het aantal opdrachten

73 Zintuiglijk ervaren van de omgeving
Doelstelling: Concentratie, Contact, Lichaamsbeleving, Non-verbale signalen, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten

74 Losmaken van de stem
Doelstelling: Lichaamsbeleving, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 15 minuten

75 Spelen met klank
Doelstelling: Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 2 minuten per opdracht

76 De woordenstroom
Doelstelling: Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten

77 Dansimprovisatie: herhalende beweging
Doelstelling: Leiden/volgen, Lichaamsbeleving, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren, Zelfexpressie
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten
Groove – sound – (mp3)
Step – sound – (mp3)

78 Dansimprovisatie: experimenteren met verschillende
bewegingsvormen

Doelstelling: Lichaamsbeleving, Spontaniteit, Vitaliseren, Zelfexpressie
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten

79 Annemarie koekoek
Doelstelling: Groepscohesie, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten

80 Spelen met gezichtsuitdrukkingen
Doelstelling: Groepscohesie, Non-verbale signalen, Spontaniteit, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 15 minuten

81 Tikspelletjes
Doelstelling: Groepscohesie, Spontaniteit, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 5 minuten maximaal per spel

82 Speelse lichamelijke contactoefeningen
Doelstelling: Contact, Groepscohesie, Samenwerken, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 5 à 10 minuten per oefening

83 Loopmaniertjes
Doelstelling: Concentratie, Fantasie en creativiteit, Lichaamsbeleving, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 2 minuten – flexibel, afhankelijk van het aantal opdrachten

84 Vitaliserende groepsspelletjes
Doelstelling: Groepscohesie, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren, Zelfexpressie
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 5 minuten per oefening

85 Groepsschijngevecht
Doelstelling: Concentratie, Groepscohesie, Non-verbale signalen, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten

86 Blindemannetje
Doelstelling: Concentratie, Groepscohesie, Luisteren, Non-verbale signalen, Starten, Vertrouwen
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 5 minuten per ronde

87 Begroetingen
Doelstelling: Contact, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 2 minuten per opdracht

88 Inleven en uitbeelden
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten
Mondelinge instructie (doc)

89 Improvisatie-inspringspel (drie is te veel)
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Leiden/volgen, Samenwerken, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten

90 Het doen van denkbeeldige handelingen
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Inlevingsvermogen, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 2 minuten – flexibel, afhankelijk van het aantal opdrachten
Voorbeelden (doc)

91 Het uitbeelden van gezegden
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 0 minuten – 10 seconden per opdracht
Voorbeelden van gezegden (doc)

92 Spelopdrachten: stel je een bepaalde situatie voor
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Samenwerken, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 5 à 20 minuten per oefening

93 Spelimprovisaties: transformeer jezelf van het een in het ander
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 5 à 10 minuten per opdracht

94 Mimisch doorgeven van een object
Doelstelling: Concentratie, Fantasie en creativiteit, Spontaniteit, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 à 15 minuten

95 ‘Er was eens…’
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Spontaniteit, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12, in verband met de tijd | Tijdsduur: 30 minuten

96 Wees een dier
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Inlevingsvermogen, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren, Zelfexpressie
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten

97 De koffiekamer
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Inlevingsvermogen, Spontaniteit, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten

98 Zoek je partner-beest
Doelstelling: Contact, Fantasie en creativiteit, Spontaniteit, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten

99 Handen- en voetenwerk
Doelstelling: Contact, Fantasie en creativiteit, Lichaamsbeleving, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 à 15 minuten minimaal

100 Contactoefening: hand in hand door de ruimte met de ogen dicht
Doelstelling: Concentratie, Contact, Leiden/volgen, Lichaamsbeleving, Non-verbale signalen, Starten, Vertrouwen
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 15 minuten

101 Openen en sluiten
Doelstelling: Contact, Inlevingsvermogen, Lichaamsbeleving
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten

102 Aanvoelen van elkaars bedoelingen
Doelstelling: Concentratie, Contact, Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Leiden/volgen, Non-verbale signalen, Samenwerken, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 25 minuten

103 Overnemen van beweging
Doelstelling: Concentratie, Groepscohesie, Leiden/volgen, Samenwerken, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten

104 Telefoneren
Doelstelling: Communiceren, Concentratie, Luisteren, Spontaniteit
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 à 15 minuten

105 Ontmoeting zonder taal
Doelstelling: Contact, Groepscohesie, Non-verbale signalen, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

106 Klanken doorgeven in een kring
Doelstelling: Concentratie, Groepscohesie, Leiden/volgen, Samenwerken, Spontaniteit, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten

107 Handen leren kennen
Doelstelling: Concentratie, Contact, Groepscohesie, Non-verbale signalen, Starten, Waarnemen vs interpreteren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten

108 Samen tekenen met één potlood
Doelstelling: Communiceren, Samenwerken
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 30 minuten

109 De poppenspeler en de marionet
Doelstelling: Concentratie, Fantasie en creativiteit, Leiden/volgen, Non-verbale signalen, Samenwerken, Spontaniteit
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 25 minuten inclusief de voorbereidende oefeningen

110 Dansimprovisatie: leiden en volgen op muziek
Doelstelling: Concentratie, Leiden/volgen, Lichaamsbeleving, Samenwerken, Starten, Vitaliseren
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 10 minuten per ronde
Only Nylon – geluid – (mp3)

111 Vertrouwensoefening: reageren op geluidssignalen
Doelstelling: Concentratie, Groepscohesie, Leiden/volgen, Non-verbale signalen, Samenwerken, Starten, Vertrouwen
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 15 minuten

112 Spiegelen van beweging
Doelstelling: Concentratie, Leiden/volgen, Samenwerken, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 à 25 minuten

113 Vertrouwensoefening: geven van je gewicht
Doelstelling: Concentratie, Geven/ontvangen, Lichaamsbeleving, Vertrouwen
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 5 minuten per ronde

114 Vertrouwensoefening: optillen en wiegen
Doelstelling: Concentratie, Contact, Geven/ontvangen, Groepscohesie, Lichaamsbeleving, Samenwerken, Vertrouwen
Groepsgrootte: minimaal 0, tot 12 | Tijdsduur: 5 minuten minimaal per ronde

115 De vertrouwenscirkel
Doelstelling: Concentratie, Geven/ontvangen, Groepscohesie, Lichaamsbeleving, Samenwerken, Starten, Vertrouwen, Vitaliseren
Groepsgrootte: minimaal 7, tot 12 | Tijdsduur: 2 minuten per ronde

116 Houding en gevoel
Doelstelling: Afsluiten, Feedback, Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Introspectie, Non-verbale signalen, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 25 minuten

117 Wie ben ik?
Doelstelling: Groepscohesie, Introspectie, Spontaniteit, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 45 minuten bij een grote groep

118 Aandacht voor gevoel
Doelstelling: Introspectie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 20 minuten

119 Elementen van de natuur
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Introspectie, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

120 Schreeuwoefening
Doelstelling: Spontaniteit, Vitaliseren, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 10 minuten

121 Een stoel maken
Doelstelling: Geven/ontvangen, Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Lichaamsbeleving, Samenwerken, Vertrouwen
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 7 minuten per ronde

122 Veiligheid: wat heb je daarvoor nodig?
Doelstelling: Introspectie, Lichaamsbeleving
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 20 minuten

123 Afstand en nabijheid
Doelstelling: Concentratie, Contact, Introspectie, Leiden/volgen, Lichaamsbeleving
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 20 minuten

124 Non-verbale houdingen en hun invloed op het individu
Doelstelling: Concentratie, Contact, Groepscohesie, Introspectie, Lichaamsbeleving, Non-verbale signalen
Groepsgrootte: maximaal 10 | Tijdsduur: 3 minuten per ronde
Foto 1 (jpg)
Foto 2 (jpg)
Foto 3 (jpg)
Foto 4 (jpg)
Foto 5 (jpg)

125 Sociaal atoom tekenen
Doelstelling: Introspectie, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 45 minuten

126 Sociaal atoom in actie
Doelstelling: Groepscohesie, Introspectie, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 15 minuten per persoon

127 Rolwisseling met een belangrijke ander
Doelstelling: Groepscohesie, Inlevingsvermogen, Introspectie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 45 minuten

128 De lege stoel
Doelstelling: Groepscohesie, Introspectie, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 4 minuten per ronde

129 Spelen met je subpersoonlijkheden
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Introspectie, Spontaniteit, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten

130 Met zes personages op zoek naar je persoonlijkheid
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Introspectie, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten

131 De levenslijn
Doelstelling: Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten

132 Ouder zijn van het kind dat je zelf was
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Introspectie, Spontaniteit, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 25 minuten

133 Terug naar het gezin van herkomst
Doelstelling: Introspectie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten

134 Terug naar de tijd dat je voor het eerst leerde schrijven
Doelstelling: Introspectie, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten minimaal

135 Levensdoelstellingen
Doelstelling: Groepscohesie, Starten
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten
Levensdoelstellingen (doc)
Definities van de levensdoelstellingen (doc)
Mondelinge instructie (doc)
Zelfbeschrijving aan de hand van levensdoelstellingen (doc)
Schema van levensdoelstellingen (doc)

136 Een reis door de tijd
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Introspectie, Spontaniteit, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 10 minuten per leeftijdsperiode
Mondelinge instructie (doc)
Geluid (mp3)

137 Ontspanningsoefening met het accent op zwaarte en ademhaling
Doelstelling: Lichaamsbeleving, Ontspannen, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 15 minuten
Mondelinge instructie (doc)
Geluid (mp3)

138 Geleide fantasie: ’thuis’komen
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Introspectie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten inclusief nabespreking
Mondelinge instructie (doc)
Geluid (mp3)

139 Geleide fantasie: de driesprong
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Introspectie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten inclusief nabespreking
Mondelinge instructie (doc)
Geluid (mp3)

140 Geleide fantasie: een reis door je lichaam
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Introspectie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten inclusief nabespreking
Mondelinge instructie (doc)
Geluid (mp3)

141 Geleide fantasie: ontmoeting met het kind dat je was
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Introspectie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten inclusief nabespreking
Mondelinge instructie (doc)
Geluid (mp3)

142 Geleide fantasie: de ideaalfantasie
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Introspectie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten inclusief nabespreking
Mondelinge instructie (doc)
Geluid (mp3)

143 Geleide fantasie: de wijze
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Introspectie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten inclusief nabespreking
Mondelinge instructie (doc)
Geluid (mp3)

144 Toekomstprojectie
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Introspectie, Spontaniteit, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 20 minuten minimaal

145 Geleide fantasie in tweetallen: het onbewoonde eiland
Doelstelling: Contact, Fantasie en creativiteit, Introspectie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 20 minuten
Mondelinge instructie (doc)
Geluid (mp3)

146 Ontmoetingen
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Introspectie, Starten
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 15 minuten
Mondelinge instructie (doc)

147 Estafettefantasie: een geleide fantasie met actieve bijdrage van de hele groep
Doelstelling: Fantasie en creativiteit, Groepscohesie, Leiden/volgen, Samenwerken, Spontaniteit
Groepsgrootte: maximaal 8 | Tijdsduur: 30 à 45 minuten

148 Positief-negatief: een evaluatieoefening
Doelstelling: Afsluiten, Spontaniteit, Zelfexpressie
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 30 minuten

149 Overgangsritueel
Doelstelling: Afsluiten, Introspectie, Zelfexpressie
Groepsgrootte: kan groter zijn dan 12 | Tijdsduur: 20 minuten

150 Carrousel
Doelstelling: Afsluiten, Contact, Groepscohesie, Kennismaken, Starten, Zelfexpressie
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 30 minuten

151 Nieuwe oefening
Doelstelling:
Groepsgrootte: maximaal 12 | Tijdsduur: 12 minuten